Choď na obsah Choď na menu
 


Kto sú našimi krajanmi vo svete, ako aj na tejto stránke - v Ukrajine?  Ešte pred vznikom prvej Česko-Slovenskej republiky mali Slováci vo svete veľmi blízko najmä Čechov (Moravanov a Slezanov). Preto aj niektoré spolky, ale aj farnosti si zakladali spoločne. Aj návštevníci zo Slovenska uvítajú napr. možnosť zúčastniť sa svätej omše v zahraničí v českom jazyku a naopak, aj českí veriaci sa pri cestách vo svete, aj keď len sporadicky, zúčastnia sv. omší v slovenskom jazyku (Najväčšou a asi jedinou bariérou je nedostatok informácií. Aj preto ponímame Prvý celoslovenský historický schematizmus o RKC a GKC takpovediac celosvetovo. Táto stránka je jeho súčasťou). Pre približne desatinu občanov SR sú však najbližším krajanmi vo svete Maďari. Aj zmiešaných manželstiev slovensko - maďarských je viac než slovensko - českých. Preto našimi krajanmi vo svete sú aj Maďari. A sú nimi aj všetky ukrajinské gréckokatolícke cirkvi vo svete, ktorých spája nielen cirkevnoslovanský liturgický jazyk, ale aj spisovná ukrajinčina. O ukrajinských gréckokatolíkoch by na Ukrajine nemali informácie chýbať. Preto sa nimi komplexne nezaoberáme. Vyberáme najmä tie farnosti, kde sa slúžia alebo v minulosti slúžili slovenské alebo maďarské bohoslužby

 

 

Zoznam (prevažne) žijúcich rímskokatolíckych aj gréckokatolíckych kňazov majúcich nejakú spojitosť so Slovenskom, príp. Českom a Maďarskom, pôsobiacich na Ukrajine v súčasnosti aj v minulosti

 

Aktuálny zoznam rímskokatolíckych kňazov diecézy Mukačevo (Zakarpatská Ukrajina) - k r. 2013: anglicky, ukrajinsky, maďarsky, nemecky

 

Zoznam niektorých gréckokatolíckych a rímskokatolíckych farností Ukrajiny

 

Web stránka Prvý celoslovenský historický schematizmus o RKC a GKC a jej satelity (stránky regiónov, okresov, dekanátov v SR a v zahraničí stránky krajín, častí krajín a svetadielov, kde pôsobia kňazi zo Slovenska, z Česka, aj z Maďarska

 

KATOLÍCKE FARNOSTI A KŇAZI

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A VO SVETE

Cirkvi: Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku*

S L O V E N S K O

Najnovšie: Moldava nad Bodvou, Novohrad, Banská Štiavnica,

Stará Ľubovňa, Žilina

SVET

Najnovšie: Ukrajina, Amerika, Maďarsko

(aktualizované: 2013-09-24, priebežne, najčastejšie aktualizovaný zoznam  nových stránok - klikni tu)

Región - web

Návštev

Mesačne

Voľby

551 891

4 204

Voľby - Archív

37 395

986

Abecedný zoznam web stránok katolíckych farností a filiálok

140 805

1 800

Prvý celoslovenský historický schematizmus o RKC a GKC

77 070

3 274

Bratislava

1 082

542

Šamorín

2 094

736

Senec

5 592

1 358

Trnava

6 577

652

Piešťany

14 288

180

Nitra a okolie

5 195

1 038

Trenčín

6 266

1 486

Topoľčany

2 345

927

Nové Zámky

48 841

2 479

Hurbanovo, kňazi, fary,

35 493

1 306

Žilina

297

246

Varín

1 499

601

Banská Štiavnica

59

59

Banská Bystrica

50 447

4 027

Orava – staršia verzia jedného zo 4 oravských dekanátov,

9 186

270

Orava – Orawa - 4 dekanáty – novšia verzia

33 585

1 709

Liptov

 

 

Novohrad

57

57

Horehronie

 

 

Gemer

435

241

Stará Ľubovňa

564

434

Moldava nad Bodvou

39

39

Sabinov

2 935

751

Prešov

154 757

6 435

Košice

2 925  

844

Dolný Zemplín

911

194

GKFÚ, RKFÚ Cejkov (v regióne Dolného Zemplína)

17 525

1 055

Horný Zemplín

3 682

721

SVET

Región - web

Návštev

Mesačne

Maďarsko

10 662

533

Česko

 

 

Dolná zem – mimo Maďarska

 

 

Ukrajina

354

296

Ostatné krajiny býv. ZSSR, Poľsko, Bulharsko

 

 

Západná, Severná a Južná EU

 

 

Amerika

713

301

Afrika, Ázia, Austrália a Oceánia

 

 

*Regióny Orava a Spiš v tomto prehľade presahujú územie SR o Severnú Oravu a Severný Spiš – územia, ktoré patrili k slovenským župám, k Spišskej diecéze.,Podobne, regióny Dolný a Horný Zemplín presahujú na Ukrajinu o 13 farností, ktoré patrili pred r. 1945 k slovenským župám a diecézam